Slovenské vinohradnícke a vinárske osobnosti

Už tradične, na sklonku roku, členovia Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku poria- dajú milú slávnosť, na ktorej bilancujú uplynulé obdobie a predstavujú pozvaným hosťom výsledky svojej práce. A tak sa v historických priestoroch Palugyayovho paláca koncom novembra m.r. víno opäť degustovalo, hodnotilo, vymieňali sa názory, praktické i odborné rady. Hovorilo sa aj o aktivitách Zväzu. Čitateľom ich približujeme v úvodnom článku časopisu. Vinohradníci a vinári združení vo Zväze výrobcov hrozna a vína na Slo- vensku si uctili aj prácu svojich kolegov, ktorí prevzali z rúk jeho prezidenta Ing. Ľubomíra Viteka ocenenie. Do siene slovenských vinohradníckych a vinárskych osobností pribudli Ing. Anton Hrdlička, Ing. Zdenka Šuranská a Ing. Ondrej Korpás, CSc. (obr. 1).

Ing. Zdenka Šuranská – redaktorka, ktorej vďačíme za vydávanie časopisu Vinič a víno, dnes už neodmysliteľnej súčasti každého vinohradníka a vinára. Časopis vedie ako vydavateľka a šéfredaktorka 11 rokov, predtým úspešne viedla časopis Vinohrad. Na Slovensku jediný odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov, ktorý v tlačenej forme prináša informácie o tom, čo sa deje vo vinárskom svete doma aj v zahraničí. Neoceniteľnou vlastnosťou Ing. Šuranskej je tlmočenie častokrát zbytočne komplikovane a odborne napísaných článkov do reči zrozumiteľnej pre laikov vinohradníkov a vinárov. O vinohradníctve a vinárstve nielen píše, keďže má aj degustačné skúšky, víno vie ochutnať aj vychutnať.

Ing. Anton Hrdlička – konštruktér, konštruktér projektant, vývojový pracovník vo vývojovej konštrukcii. Navrhuje komplexne veľké, veľmi obtiažne a zložité stavby, územné a rajónové plány, neobvyklé a nové technologicky náročné výroby. Vynálezca troch patentov na scedzovaciu nádrž na víno, rototank, otočná výpusť kvasnej nádrže, bez ktorej si dnešnú vinársku výrobu už ani nevieme predstaviť. V mladosti vášnivý letecký modelár, neskôr športovec – člen TJ Slávia VŠ a stály reprezentant školy v ľahkej atletike. Svoju lásku k športu si zachoval dodnes a modelárstvo pretavil do svojho profesionálneho života. Založil firmu IDD Bratislava, kde zužitkúva projekčné a konštrukčné vedomosti, pomocou ktorých vyrába a dodáva zariadenia z nehrdzavejúcej ocele pre potravinársky priemysel do celého vinárskeho sveta.

Ing. Ondrej Korpás, CSc. – vinohradník telom, ale predovšetkým dušou, ktorý starostlivosti o vinič venoval celý svoj život. Pôsobil predovšetkým na družstve v Strekove, ale popri tom sa dokázal venovať aj inej činnosti – tvorbe nových odrôd. Je otcom významných odrôd viniča, predovšetkým stolových, ale je spoluautorom aj muštových odrôd ako sú Devín, Dunaj, dnes už zaradených medzi významný sortiment domácich slovenských odrôd, s ktorými máme enormný úspech doma aj v zahraničí. Významný šľachtiteľ, vinohradník, degustátor, vinár.

Vinárstvo roka 2011 – vinárstvom roka 2011 sa stala Karpatská perla, tesne za ňou, iba s bodovým rozdielom, skončilo Chateau Modra a tretie miesto obsadila firma In vino. Titul vinárstvo roka sa udeľuje na základe kritérií schválených vinohradníkmi a vinármi. Asi najrozhodujúcejším parametrom je získanie ocenení na vybraných medzinárodných a domácich konkurzoch vín. Posudzuje sa aj pokrytie HoReCa prevádzok, inovácie v zariadeniach, vlastná degustačná miestnosť či predajňa vína. Posudzovaným faktorom je aj výroba vína z vlastných vinohradov.

KARPATSKÁ PERLA s.r.o. je rodinná vinársko-vinohradnícka spoločnosť sídliaca v malokarpatskej oblasti, v obci Šenkvice. Vďaka 20-ročnej skúsenosti s výrobou vína spája moderné technológie s rodinnou tradíciou a ekologickým prístupom k prírode. Úctu k hodnotám kraja umocňuje vo vínach, v ktorých sa odzrkad- ľuje Malokarpatský región. V súčasnosti obhos- podaruje 46 hektárov rodiacich viníc, z ktorých väčšinu tvorí výnimočný vinohrad Suchý vrch pri Šenkviciach. Popri tradičných bielych a modrých odrodách viniča pestujú najmä nové odrody – Devín, Pálava, Aurelius, Muškát moravský, André a Alibernet. Vína vyrába v troch kolekciách: JAG- NET, VARIETO a DÍLEMÚRE. Snaha o pekné víno priniesla spoločnosti množstvo ocenení na domácich a zahraničných súťažiach a zaradila ju na popredné miesto medzi slovenskými vinármi.

Viac o aktivitách úspešného vinárstva prinesieme v rozhovore s kontateľom spoločnosti Ing. Ladislavom Šebom (obr. 2) v ďalšom čísle nášho časopisu.

Nákupný košík
Návrat hore