PREDSTAVUJEME DODÁVATEĽOV VAŠEJ TECHNOLÓGIE VÝROBKY S PUNCOM ORIGINALITY

Základom kvalitného vína je predovšetkým dobré hrozno. Na jeho formovaní sa však významnou mierou podieľa profesionálna zdatnosť, zručnosť a individuálny prístup vinára, ale v neposlednom rade aj využívanie výhod moderného technologického zariadenia. Aj keď má každý možnosť výberu zo širokej ponuky firiem rôznej proveniencie, vinár často hľadá technologické zariadenie „šité na mieru“ jeho predstáv o dokonalej pivničnej prevádzke, neraz aj také, ktoré bude súčasne harmonizovať s existujúcimi spracovateľskými priestormi, ktoré využívali pri výrobe vína celé generácie jeho predkov. IDD Bratislava – inžiniersko dodávateľské družstvo – už viac ako dve desaťročia uspokojuje aj tie najnáročnejšie požiadavky výrobcov vína. Na poskytované služby zákazníkom – vinárom – sme zamerali rozhovor s konateľom firmy Ing. Antonom Hrdličkom a manažérkou firmy Sabinou Barborjak – Galekovou.

V službách vinárov pôsobíte už dlhšie obdobie. Čo vás motivovalo k podnikaniu v tejto oblasti?

A. Hrdlička: Prakticky celý svoj profesionálny život pôsobím v oblasti vinárstva. Najskôr ako vývojový konštruktér vo výrobnom podniku, následne ako projektant. Podieľal som sa na pro- jekcii závodov vinárskych prevádzok po celom území bývalej Československej republiky, čím som detailne spoznal problematiku spracovania hrozna a výroby vína. Po roku 1989 sa zásadne zmenili podmienky aj v tomto odvetví. Popri veľkých, sprivatizovaných vinárskych podnikoch, sa začali vytvárať menšie a malé prevádzky novo vzniknutej vrstvy podnikateľov. Tento sektor mal špecifické nároky na výrobné zariadenia. Súčasne prichádzali inovačné technológie spracovania hrozna, na ktoré vtedajší výrobcovia technologických zariadení, najmä pri požiadavkách menších producentov vína, nevedeli dostatočne pružne reagovať. Tento fakt ma motivoval k vytvoreniu výrobnej firmy, ktorá by sa sústredila na produkciu zariadení pre nové vinárske technológie, navyše vyrábané modernými progresívnymi metódami spracovania z nehrdzavejúcich ocelí.

S. Barborjak – Galeková: V mojom prípade to mala byť iba letná „montérková“ brigáda vo firme môjho otca. Po skončení leta a zistení, že naša práca je špecifická, tvorivá, zaujímavá a nesmierne ma baví, sa brigáda zmenila na dobu neurčitú. Zaujal ma aj každodenný kontakt s cieľavedomý- mi a optimisticky naladenými ľuďmi, akými vinári nesporne sú, a tiež fakt, že môžem byť aspoň malou mierou nápomocná pri výrobe kvalitného vína.

Vychádzajúc z vašich bohatých skúseností v oblasti nápojového priemyslu, si môžete dovoliť poskytnúť radu: Na čo nesmie dobrý vinár pri budovaní pivničného hospodárstva zabúdať?

A. Hrdlička: Dobrý vinár, orientujúci sa na výrobu kvalitných vín, musí pri budovaní svojho podniku mať na památi, že zariadenia, ktoré dnes kupuje, mu budú musieť slúžiť viacero rokov, či desaťročí. Nákup uskutočnený v súčasnosti, je dôležitou dlhodobou investíciou, ku ktorej je potrebné pristupovať veľmi racionálne – sústrediť svoju pozornosť na modernosť, progresívnosť a predovšetkým na kvalitu kupovaného zariadenia. Pred nákupom sa so zariadením dokonale, do najmenších detailov, oboznámiť. Naša firma takýto prístup podporuje a sme zákazníkom plne k dispozícii poskytovať rady a odovzdávať skúsenosti pri ich úvahách o budovaní pivničných prevádzok.

S. Barborjak – Galeková: Vychádzajúc z doterajších mojich skúseností si môžem dovoliť povedať, že pri kúpe strojov a zariadení na spracovanie hrozna a vína sa už vinár nepozerá len na cenu, ale predovšetkým na kvalitu. Veď pri výrobe vín na Slovensku už tiež nejde len o kvantitu. Prvá vec, ktorú si osobne u vinára všímam, je hygiena, na ktorú kladieme mimoriadny dôraz aj pri výrobe našich zariadení – aby ich zákazník dokázal bez námahy a dokonale sanitovať. A hygiena by mala byť prioritou v každom pivničnom hospodárstve.

Váš súčasný sortiment a komplexnosť služieb prezrádza orientáciu popri malovýrobcoch aj na veľké vinárske firmy, pričom musíte čeliť relatívne tvrdej konkurencii.

A. Hrdlička: V súčasnosti sa vo výrobe orientujeme najmá na tri ťažiskové oblasti výroby: za- riadenia na prvotné spracovanie hrozna – príjmové násypky, scedzovacie nádrže a pod. – fer- mentačné a skladovacie nádrže a riadiace systémy na kontrolovanú fermentáciu muštu. Možno konštatovať, že s narastaním vinárskych podnikov narastá aj naša firma. Začínajúcemu podnikateľovi, ktorému sme v minulosti vyrobili zariadenia s malou kapacitou, vyrábame teraz komplexné veľké zariadenia. Ak bol zákazník spokojný s našou kvalitou v minulosti, je veľká pravdepodobnosť, že sa na nás opáť obráti. Takto sa vytvára vázba vzájomnej dôvery, čo je predpokladom ďalších rozširujúcich sa obchodných vzťahov.

S. Barborjak – Galeková: Teší ma, že si k nám našli cestu tak menší vinári, ako aj veľké vinárske podniky, tiež, ak je zákazník spokojný s každým dodaným výrobkom od nás, v akejkoľvek hodnote.

Konkurencia je v niektorých prípadoch viac než tvrdá. Pokiaľ je to však seriózny konkurenčný boj, je potrebné ho rešpektovať. Nedá mi ale nepripomenúť, že tak ako sa vinári snažia predávať na Slovensku slovenské víno a presviedčať ľudí, aby si ho kupovali, musíme aj my robiť rovnakú osvetu medzi vinármi a dokazovať, že naša práca je takisto kvalitná, ako zahraničná.

V čom spočívajú prednosti a špecifiká vašich zariadení, teda, prečo si výrobcovia objednávajú zariadenie od vás?

S. Barborjak – Galeková: Ku každému zákazníkovi sa snažím pristupovať osobite, vziať do úvahy jeho potreby a požiadavky a ponúknuť mu, podľa môjho úsudku, ten najideálnejší výrobok práve pre neho. Myslím si, že aj toto je dôvod prečo si zákazníci vyberajú práve našu firmu.

A. Hrdlička: Počet vinárov, ktorí vo svojej vinárskej filozofii kladú hlavný dôraz na kvalitu stále stúpa. Kvalitný produkt sa však dá vyrobiť len na kvalitných zariadeniach. A tu je práve ťažisko našich snáh i nášho úspechu – nekompromisný prístup k výberu materiálov či dokonalému vy- pracovaniu detailov, optimálne konštrukčné riešenie, napr. pri fermentačných a skladovacích nádržiach: pevné a stabilné prevedenie, dokonalý zrkadlový povrch, možnosť úplného odvzdušnenia a vyprázdnenia, vnútorný priestor bez kútov a rohov, nenáročnosť pri čistení a dezinfekcii. Našou marketingovou prioritou je úzky, prakticky nepretržitý kontakt s našimi zákazníkmi, čím sa detailne zoznamujeme so špecifickými požiadavkami zákazníka a vieme na ne pružnejšie a s váčšou znalosťou vecí reagovať, ako naša konkurencia.

V Európe je veľa firiem, ktoré sa zaoberajú výrobou zariadení pre vinársky priemysel. Je veľmi zaujímavé, ako sa výrazne líšia výrobky na rovnaký účel od rôznych výrobcov. Tu zahrávajú svoju úlohu rôzne faktory: tradícia, konštrukčná filozofia, faktory cenovej politiky a spôsob výroby – kusová, malosériová či sériová – a tak majú vinári skutočne veľký výber. Naša základná výrobno-obchodná filozofia je, že chceme zákazníkom ponúknuť výrobky so znakmi, ktoré charakterizoval jeden náš odberateľ z Nemecka: je vidieť, že výrobok bol „mit Liebe gemacht“ – vyrábaný s láskou. To znamená funkčný a pokrokový návrh zrealizovaný modernými výrobnými metódami, s dôrazom na starostlivosť pri vypracovaní detailov.

Pri výrobe vína je veľmi dôležité sledovať a regulovať teplotu fermentovaného muštu. A tu zohrávajú podstatnú úlohu fermentačné nádoby.

A. Hrdlička: Regulácia teploty pri kvasení je stále aktuálny problém a až v ostatných rokoch sa vinári dali presvedčiť, že otázka riadenia teploty pri kvasení stojí mimo akúkoľvek diskusiu. Boli sme pri zrode tejto technológie u nás a veľmi intenzívne pracujeme v tejto oblasti aj v súčasnosti, napríklad na riadení kvasného procesu na základe sledovania množstva vytvorených kvasných plynov. Je samozrejmé, že tieto technológie si vyžadujú kvasné nádoby vybavené chladiacim plášťom alebo chladiacimi platňami, ktoré sú inštalované vo vnútri nádob. Naša firma ponúka kvasné nádrže pre oba tieto systémy v širokom rozsahu objemov – od 50 do 6300 litrov. Chladiace platne vyrábame v rôznych prevedeniach a vo veľkých sériách.

S. Barborjak – Galeková: Často sa stretávam s tvrdením, že však je to iba fermentačná nádrž. Nie je to „iba“ nádrž. Nekvalitne vyrobená nádrž vám dokáže znehodnotiť víno, v lepšom prípade pri sanitácii strávite neporovnateľne viac času – pokiaľ je vôbec možná. Ideálne vyformované dno a veko, opracovanie zvarov nielen zvonka, ale predovšetkým zvnútra, lisované dvierka, typ armatúr a ich systém privarovania, to sú hlavné veci, na ktoré musíme zákazníkov pri konkurenčnom boji upozorňovať.

Nastupuje však aj automatizácia – priebeh výrobného procesu takmer bezľudskej práce. Je možné tento dôležitý faktor pri zro- de vína vylúčiť? Veď bez rukopisu vinára víno stratí punc osobitosti…

S. Barborjak – Galeková: Punc osobnosti je, podľa môjho názoru, jeden z najdôležitejších faktorov pri výrobe vína. Na druhej strane je v niektorých procesoch automatizácia nevyhnutná a aj naša firma takéto systémy dodáva – napr. pri kontrolovanej fermentácii muštov, ktoré sú plne automatizované. Čitateľom časopisu Vinič a víno sme ich priblížili v č. 1 ročníka 2009.

A. Hrdlička: Dôležitosť faktoru individuality vinára sa zavádzaním automatizácie a počítačovej techniky nezmenšuje, ale naopak zváčšuje, tým, že vinár má možnosť „formovať“ priebeh kvasnej fázy, ktorá je jednou z najdôležitejších etáp pri výrobe vína – jej naprogramovaním. Práve to nám dáva možnosť zaviesť technologické predstavy, osobitosti, individualitu a charakter výrobku do technologického procesu kvasenia, pomocou klávesnice počítača.

Prezentujete sa bohatým a kvalitným výrobným sortimentom a dozaista aj veľkou rodinou spokojných zákazníkov na Slovensku, ale aj v zahraničí.

A. Hrdlička: Výrobný sortiment výrobkov IDD, ako som už spomenul, zahŕňa zariadenia na spracovanie hrozna; príjmové násypky, scedzovacie, fermentačné či skladovacie nádrže, zariadenia na ošetrenie muštov; odkalovacie nádrže a zariadenie pre pivničné hospodárstvo; ďalej zariadenia na kontrolovanú fermentáciu muštov. Samozrejme, najváčšie množstvo našich doterajších zákazníkov pôsobí na Slovensku a na Morave. V ostatných rokoch sme rozšírili naše odbytištia aj o Rakúsko a Nemecko, pričom niektoré výrobky na kontrolovanú fermentáciu muštov vyvážame prakticky do všetkých štátov Európy zaoberajúcich sa výrobou vína – od Ukrajiny na východe po Španielsko na západe.

S. Barborjak – Galeková: Veľmi nás teší, že sme si dokázali získať zákazníkov tak na Slovensku, ako aj v zahraničí a dokonca aj Amerike, kde sme sa prebojovali nielen na základe výhodných cien, ale aj na základe kvality. A veríme, že tento trend bude pokračovat aj v budúcnosti.

Čitateľov budú určite zaujímať vaše ciele a novinky pripravované pre vinárov v najbližšom období.

A. Hrdlička: Naše snaženie sme v ostatných rokoch zamerali najmá na vývoj nového radu fermentačných nádob na fermentáciu modrých odrôd, v ktorom sme dosiahli sľubné výsledky. Rád by som pripomenul, že je postavené na mojej nepretržitej práci v tejto oblasti, ktorá začala už v 70. rokoch m.s., kedy som prihlásil rad patentov, napr. aj patent č. 148065 na scedzovaciu a kvasnú nádrž. Vyrobilo sa ich veľké množstvo a prevažná časť slovenských a moravských vín sa produkovala práve na týchto zariadeniach, pričom sa vo veľkom rozsahu používajú aj v súčasnosti. Základom našich nových fermentačných nádob je metóda ponoreného matolinového koláča, ktorú sme principiálne, konštrukčne a výrobne dotiahli na produkt s výbornými technologickými výsledkami, s univerzálnym využitím ako maceračná nádrž, aj ako klasická skladovacia nádrž s plávajúcim vekom. O tejto problematike by som však chcel čitateľov časopisu oboznámiť v ďalšom článku.

Zhovárala sa Zdenka Šuranská

Ing. Anton Hrdlička – konštruktér, konštruktér projektant, vývojový pracovník vo vývojo- vej konštrukcii. Navrhuje komplexne veľké, veľmi obtiažne a zložité stavby, územné a rajónové plány, neobvyklé a nové technologicky náročné výroby. Vynálezca troch patentov na scedzovaciu nádrž na víno, rototank, otočná výpusť kvasnej nádrže, bez ktorej si dnešnú vinársku výrobu už ani nevieme predstaviť. V mladosti vášnivý letecký modelár, neskôr športovec – člen TJ Slávia VŠ a stály reprezentant školy v ľahkej atletike. Svoju lásku k športu si zachoval dodnes a modelárstvo pretavil do svojho profesionálneho života. Založil firmu IDD Bratislava, kde zužitkúva projekčné a konštrukčné vedomosti, pomocou ktorých vyrába a dodáva zariadenia z nehrdzavejúcej ocele pre potravinársky priemysel do celého vinárskeho sveta.

Vinič a víno 1/2012 – PDF na stiahnutie

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík
Návrat hore