Existuje technológia na výrobu dokonalého vína?

Kvalitné víno je životný štýl. Je to pôžitok z okamihu, je to filozofia života na jazyku. Od svojho vzniku prešlo vinárske umenie mnohými zmenami a neustále napreduje.

Tisíce vinárov na celom svete každý deň premýšľajú nad tým, ako svoje víno spraviť eštekvalitnejšie a ako uspokojiť ajtie najnáročnejšie chuťové poháriky.

Inovácie sa zameriavajú v prvom rade na kvalitu, no samozrejme aj na efek­ tivitu výrobného procesu. Základom kvalitného vína je surovina – kvalitné hrozno,ktoré musí byť spracované optimálnou technológiou na optimál­nom technologickom zariadení.

V tomto je vinárom naša firma tým správnym partnerom. IDD Bratislava sa už viac ako 30 rokov venuje výrobe špe­ciálnych vinárskych zariadení a naše vý­robky napríklad na kontrolovanú fermen­táci u hroznových muštov vyvážame do krajín na niekoľkých kontinentoch.

Skúsenosti nadobudnuté za toto dlhé obdobie pomáhajú IDD Bratislava po­dieľať sa na vývoji najmodernejších technológií v spracovaní hrozna.

Príkladom je najnovší výrobok mace­račná a fermentačná nádrž pracujúca na celkom nových fyzikálnych princípoch. Maceračná a nakvášacia nádrž umožňuje realizovať technologické operácie po ktorých generácie vinárov túžili – kryomaceráciu a následne riadenú fermentáciu, ktoré sa nedajú na súčasných bežných zariadeniach realizovať.

Kryomacerácia je umožnená pohybli­vým univerzálnym chladiacim a odplyňovacím zariadením, ktoré zabezpečuje rýchle ochladenie rmutu a tým chráni rmut pred rozkvasením.

Prinakvášaní modrých odrôd hrozna kla sickými metódami sa vytvárajúci „matolino­vý koláč“ tvorený tuhými čiastočkami rmu­tu (šupky, jadierka, dužina) vynášanými na hladinu rmutu bublinkami kvas­ných plynov musí mechanicky rozrušovať.

Na rozdiel od toho fermentér IDD vybavený pomalobežným otáčajúcim sa me­ chanizmom, ktorý tým, že „lúče“ mechanizmu nepretržite pomaly brodia cez hladinu rmutu a tým umožňujú stály výstup kvas­ných plynov z rmutu sa v dôsledku toho nevytvára matolinový koláč, ktorý by sa musel mechanicky rozrušovať, ale rmut ostáva tekutý.

Mechanizmus ako aj plášť fermentéra je podľa požiadaviek technológie chladený alebo vyhrievaný.

Výhoda tejto metódy je, že rmut je v teplotne optimalizovanom režime a je neustále v tekutej forme, čiže pevné čiastočky rmutu sú po celú dobu fermentácie rozplavené v mušte, čo zásadným spôsobom napomáha extrakciu bukétnym a aromatickým látkam do muštu a tým sa zvyšuje kvalita vína.

Riešenie nádrže bolo prihlásené ako vynález a zaregistrované pod číslom PP5015-2013. V Českej republike bol na vynález udelený patent číslo 304688.

Nákupný košík
Návrat hore