VinPilot Profi Plug

PRENOSNÝ REGULÁTOR PRE RIADENÉ KVASENIE

VinPilot Profi Plug zabezpečuje riadené kvasenie pomocou regulátorov v spolupráci s počítačom, ktoré sú umiestnené priamo pri, prípadne na nádržiach. Regulátory sú prepojené medzi sebou a počítačom s vinárskym softvérom, ktorým je možné nastavovať parametre a tiež zadávať a uchovávať vinársku dokumentáciu. Všetky prepojenia na regulátor sú cez konektory, čím je možné regulátor rýchlo vymeniť. Regulátor meria teplotu muštu a na základe želanej hodnoty spína ventil chladiaceho média. Mušt je chladený pomocou chladiacich platní, alebo duplikátorov.

 

Bloková schéma systému: