VinPilot Profi Panel

PRENOSNÝ REGULÁTOR PRE RIADENÉ KVASENIE

VinPilot Profi Panel zabezpečuje riadené kvasenie pomocou regulátorov v spolupráci s počítačom, ktoré sú umiestnené v nerezovej skrini. Regulátory sú prepojené s počítačom a vinárskym softvérom, ktorým je možné nastavovať parametre a tiež zadávať a uchovávať vinársku dokumentáciu. Regulátor meria teplotu muštu a na základe želanej hodnoty spína ventil chladiaceho média. Mušt je chladený pomocou chladiacich platní, alebo duplikátorov.

 

Bloková schéma systému: