VinPilot Profi Flex

PRENOSNÝ REGULÁTOR PRE RIADENÉ KVASENIE

VinPilot Profi Flex je regulátor pre riadené kvasenie spolupracujúci s počítačom, ktorý má priamo na sebe snímač teploty a je zasunutý v teplomerovej objímke na nádrži. Regulátory sú prepojené medzi sebou a počítačom s vinárskym softvérom, ktorým je možné nastavovať parametre a tiež zadávať a uchovávať vinársku dokumentáciu. Elektroinštalácia je pripojená cez konektor, čím je možné regulátor rýchlo vymeniť, prípadne po kampani uschovať. Regulátor meria teplotu muštu a na základe želanej hodnoty spína ventil chladiaceho média. Mušt je chladený pomocou chladiacich platní, alebo duplikátorov.

 

Bloková schéma systému: