VinPilot Panel

PRENOSNÝ REGULÁTOR PRE RIADENÉ KVASENIE

VinPilot Panel zabezpečuje riadené kvasenie pomocou regulátorov, ktoré sú umiestnené v nerezovej skrini. Regulátor meria teplotu muštu a na základe želanej hodnoty spína ventil chladiaceho média. Mušt je chladený pomocou chladiacich platní, alebo duplikátorov.

 

Bloková schéma systému: