VinPilot Flex

PRENOSNÝ REGULÁTOR PRE RIADENÉ KVASENIE

VinPilot Flex je prenosný regulátor pre riadené kvasenie, ktorý má snímač teploty umiestnený na zadnej strane, čo umožňuje regulátor vsunúť priamo do teplomerovej jímky na tanku a prenášať ho medzi nádržami bez montáže.

V prípade prenosu sa regulátor vytiahne z teplomerovej jímky a elektrickej zásuvky danej nádrže a tým istým spôsobom sa prenesie do inej nádrže.

Tento systém umožňuje pri redukcii finančných nákladov regulovať fermentáciu vo všetkých nádržiach.

 

Bloková schéma systému: