Úprava nádrže typu NPV na vinifikátor

Použitie:
skladovanie vína, muštov a tekutín v potravinárskom priemysle všade tam, kde sa často mení úroveň hladiny a kde je potrebné zamedziť prístupu vzduchu k hladine skladovanej kvapaliny a zároveň možnosť požitia na fermentáciu modrých a aromatických odrôd hrozna metódou ponoreného matolinového klobúka

Existujúca nádrž s plávajúcim vekom sa upraví navarením nerezových kolíčkov, pomocou ktorých je možné do nádrže upevniť sito v niekoľkých výškových polohách. Toto sito má za úlohu držať matolinový klobúk ponorený počas celého priebehu fermentácie. Cez bočnú komoru je možné udržiavať teplotný režim za použitia hadicového chladiča. Táto komora zároveň umožňuje únik plynov vznikajúcich pri nakvášaní.

Možnosť výroby nádrží na základe technických požiadaviek zákazníka.