Scedzovacia nádrž, typ SC

Použitie

Scedzovacia nádrž na hrozno je stojatá kruhová nádrž uspôsobená pre inštaláciu na oceľovú konštrukciu nad lisom na hrozno. Dno nádrže je tvaru V. V spodnej časti je umiestnený závitovkový dopravník pre odsun scedeného mláta. Pre výpad mláta je scedzovák opatrený otvorom s kruhovými dvierkami a krytom proti rozstreku muštu. V strede scedzováka je umiestnený scedzovací kôš zhotovený z perforovaného plechu. Odtok muštu je potrubím v dne scedzováku. Scedzovacia nádrž môže byť doplnená plávajúcim vekom pre vzduchotesné uzavretie a chladiacimi platňami pre chladenie mláta.

Technické údaje

priemer nádrže: 1 600 mm
el. príkon: "2,2 kW"
priemer závitovky: 320 mm
odtok muštu: Js 50
priemer vyprázdňovacieho otvoru: 420 mm

Typ
 
výška nádrže       
[mm]          
objem      
[l]          
 
 
 
SC-5000           3000 5000  
SC-7000 4000 7000  
SC-8000 4500 8000