VinPilot Compact

Prenosný regulátor pre riadené kvasenie

VinPilot Compact je prenosný regulátor pre riadené kvasenie. Je určený pre menšie prevádzky. Regulácia prebieha na základe naprogramovaného režimu a meranou teplotou muštu otváraním a zatváraním elektroventilu, ktorý je súčasťou regulátora. Na vstup regulátora sa pripojí prívod chladiacej vody, na výstup napr. hadicový chladič  a systém je pripravený k použitiu. Regulátory sú napájané 24V napätím. Umožňuje riadenie chladenia a ohrievania. 

 

Bloková schéma systému: