Meracie zariadenie na víno typ MZV

Použitie

Meracie zariadenie na víno je určené na prechodné uskladnenie vína a presné meranie jeho objemu tam, kde sa predáva sudové víno, alebo iné tekutiny do vlastných nádob zákazníka.
Tvoria ho jednotlivé prvky: zásobné nádrže, stojan pre zásob.nádrže, obsluhovací rebrík odmerné valce, prepojovacie potrubie medzi odmer.valcami a zásob.nádržami a nerezový pult pod odmer.valce. Prvky sa dajú zakúpiť aj jednotlivo.

Technické údaje

  1. zásobná nádrž na víno s plávajúcim vekom, obsah 410 l, štand.povrch.úprava - matný lesk
  2. stojan pre uloženie zásobných nádrží je vyrobený z tenkostenných profilov štand.povrch.úprava - matný lesk
  3. obsluhovací rebrík s plošinou vyrobený je vyrobený z tenkostenných profilov štand.povrch.úprava - matný lesk
  4. odmerný valec OV-5, objem 5 l, vybave- ný armatúrami a skleným stavoznakom štand.povrch.úprava - zrkadlový lesk
  5. nerez.pult pod odmerné valce pozostáva z pevnej a odnímateľnej časti, upevňuje sa na stenu
    štand. povrch. úprava - zrkadlový lesk

* Materiál všetkých prvkov:
nerez.oceľ 17 240