Chladiace agregáty

spôsoby prevedenia rozvodov

Ako zdroje chladu pri riadenom kvasení slúžia chladiace agregáty v nerezovom prevedení, určené priamo pre vinársky priemysel. Chladiaci agregát obsahuje riadiacu jednotku na ktorej si užívateľ nastaví požadovanú teplotu chladiaceho média, ktorá je následne automaticky udržovaná. Chladiacim médiom môže byť voda, alebo potravinársky nemrznúci koncentrát, cirkuláciu v obehu zabezpečuje obehové čerpadlo s By-Pass ventilom.

Chladiace agregáty sú vyrábané v rôznych veľkostiach. Na základe výpočtu určíme agregát vhodný pre Váš kvasný objem.

Súčasťou dodávky je doprava zariadenia k zákazníkovi, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaučenie obsluhy.

Spôsoby prevedenia potrubných rozvodov

Súčasťou našej ponuky je aj zameranie, návrh, montáž a uvedenie do prevádzky  kompletných potrubných rozvodov. Rozvody sú izolované, vyhotovené z plastu alebo nerezovej oceli.

     1. Systém s pohyblivými prívodmi a hadicovými chladičmi

Prenosné hadicové chladiče sú pripojené na zdroj chladnej vody(vodovod, studňa) pomocou obyčajných hadíc.

 

Bloková schéma systému:

  1. Systém s pevným rozvodom a hadicovými chladičmi

Prenosné hadicové chladiče sú pripojené na pevný potrubný rozvod chladného média z chladiaceho agregátu. Medzi prenosným hadicovým chladičom a pevným potrubným rozvodom je obyčajná hadica.

Pevné potrubné rozvody sú súčasťou dodávky a sú vyhotovené z plastu alebo z nerezovej oceli.

 

Bloková schéma systému:

  1. Systém s pevným rozvodom napojenia na chladiace platne, duplikátory, klimatizáciu

Výmenníky tepla sú napojené na pevný potrubný rozvod pomocou nerezových pancierových hadíc.

Pevné potrubné rozvody sú súčasťou dodávky a sú vyhotovené z plastu alebo z nerezovej oceli.

 

Bloková schéma systému:

  1. Systém chladenia a ohrievania s pevným rozvodom napojenia
    na chladiace platne, duplikátory, klimatizáciu

Pre kombinovaný systém chladenia a ohrievania je možné použiť ako voliteľné príslušenstvo ku chladiacemu agregátu:

·       elektrickú špirálu

·       rekuperáciu odpadového tepla

·       tepelné čerpadlo

Výmenníky tepla sú napojené na pevný potrubný rozvod pomocou nerezových pancierových hadíc.

Pevné potrubné rozvody sú súčasťou dodávky a sú vyhotovené z plastu alebo z nerezovej oceli.

 

Bloková schéma systému: